Cardiologie

Linkse atriale (LA) en linker atriale appendage (LAA) dysfunctie is aangetoond bij te dragen aan atriale fibrillatie (AF)-gerelateerde beroerte.

Pediatrische patiënten worden steeds vaker verwezen naar cardiovasculaire magnetische resonantie (CMR). Het meten van de dikte van de ventriculaire wand is typisch onderdeel van de beoordeling en kan van diagnostisch belang zijn, bijvoorbeeld bij arteriële hypertensie.

Functionele veranderingen in perifere vaatziekten (PAD) zouden een rol kunnen spelen bij een hoger cardiovasculair risico bij deze patiënten.

Borstkankeroverlevenden hebben een dubbel risico op sterfte door hart- en vaatziekten dan leeftijdsgenoten zonder kankerhistorie.

Connexion