Neurologisch onderzoek

Hypothyreoïdie (HT) en stenose van de halsslagader (CAS) zijn complicaties van radiotherapie (RT) bij patiënten met hoofd-halskanker (HNC).

Aannemende bewijzen hebben aangetoond dat neuroimaging markers van SVD kan de korte termijn uitkomst van acute ischemische beroerte (AIS) voorspellen.

Abnormale oogbewegingen komen vaak voor in spinocerebellaire ataxi's Type 3 (SCA3).

De prevalentie van halsslagadervernauwing (CAS) bij acute ischemische beroerte (AIS) patiënten is historisch gerapporteerd op 15-20%, maar een actuele schatting ontbreekt.

Connexion