Psoriasis is een multifactoriële ontstekingsziekte die voorkomt in de dermatologie. We wilden de perceptie van patiënten met psoriasis begrijpen in relatie tot hun levenskwaliteit en aspecten identificeren om deze te verbeteren.

Methoden

Dit is kwalitatief onderzoek uitgevoerd in een polikliniek voor dermatologie van de medische school van de São Paulo State University (UNESP), Botucatu, Brazilië, met 81 psoriasispatiënten. De interviews werden getranscribeerd en geanalyseerd met behulp van de Discourse of the Collective Subject methode (DCS).

Resultaten

De kwaliteit van het leven was gekoppeld aan welzijn, geluk, vrije tijd, goed eten en financiële stabiliteit. Ziekteverschijnselen, sociale en kledingbeperkingen, aantasting van beroepsactiviteiten en het ontbreken van een remedie hebben echter een negatieve invloed gehad op hun perceptie. Suggesties voor verbeteringen waren onder andere een toename van het publieke bewustzijn, stressvermindering, acceptatie van ziekten en multidisciplinaire zorg.

Conclusie

De door de deelnemers geopenbaarde betekenissen van kwaliteit van leven zijn subjectief, multidimensionaal, gekoppeld aan door hen ervaren momenten en aan het gezondheidszorgproces. Het volksgezondheidsbeleid dat de vermindering van sociale stigmatisering en stress bevordert en de multidisciplinaire benadering van de zorg kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg in psoriasis.

Lees de volledige studie.

Connexion