Er is momenteel geen betrouwbare biologische marker beschikbaar voor de diagnose van astma bij jongere kinderen.

In deze studie analyseerden wij de verschillen in basofielen activatie test (BAT) resultaten tussen kinderen met recidiverende piepende episodes die verschillende astma-uitkomsten hadden.

Resultaten

Een prospectieve cohortstudie werd uitgevoerd bij kinderen jonger dan 5 jaar die onze pediatrische respiratoire kliniek en afdeling bezochten voor piepende ademhaling. Na inschrijving leverden de deelnemers monsters voor een CD63-gebaseerde BAT, uitgevoerd met een inhalant allergeen mengsel als stimulans. De geschiedenis van persoonlijke allergische aandoeningen en allergische aandoeningen in de familie werden geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst. Alle deelnemers werden gedurende 2 jaar gevolgd en hun astmaresultaten werden op het einde van de follow-up periode geëvalueerd. De correlatie tussen de BAT-resultaten en de astmaresultaten werd geanalyseerd. Van de 45 oorspronkelijk ingeschreven kinderen, voltooiden 38 zowel de follow-up als een BAT. Na stimulatie met het inhalatiemengsel waren de CD63 expressie op basofielen en het percentage positieve CD63-gebaseerde BAT resultaten bij kinderen gediagnosticeerd met astma beide significant hoger dan bij kinderen die niet gediagnosticeerd waren met astma (p < 0.05 en p < 0.01, respectievelijk). Voor de voorspelling van astma was de positief voorspellende waarde en negatief voorspellende waarde van CD63-gebaseerde BAT respectievelijk 71,8 en 69,2%. De positieve likelihood ratio en negatieve likelihood ratio van CD63-gebaseerde BAT waren respectievelijk 1,70 en 0,3.

Conclusies

Onze pilotstudie geeft aan dat CD63-gebaseerde BAT potentiële klinische waarde heeft voor het voorspellen van het resultaat van astma bij jonge kinderen met piepende episodes.

Lees de volledige studie.

Connexion