Hypothyreoïdie (HT) en stenose van de halsslagader (CAS) zijn complicaties van radiotherapie (RT) bij patiënten met hoofd-halskanker (HNC).

De invloed van post-RT HT op de progressie van CAS blijft onduidelijk.

Methodieken

Tussen 2013 en 2014 werden HNC-patiënten die ooit RT hadden gekregen en die in ons ziekenhuis onder regelmatige follow-up stonden, in eerste instantie gescreend. Patiënten werden gecategoriseerd in euthyroïde (EU) en HT-groepen. Details van RT en HNC werden geregistreerd. Totale plaque scores en graden van CAS werden gemeten tijdens de jaarlijkse extracraniële duplex follow-up. Patiënten werden gecontroleerd voor CAS progressie tot > 50 % stenose of ischemische beroerte (IS). Cumulatieve tijd tot CAS progressie en IS tussen de 2 groepen werden vergeleken. De gegevens werden verder geanalyseerd op basis van het al dan niet gebruiken van thyroxine in de HT-groep.

Resultaten

333 HNC-patiënten met een RT-geschiedenis werden gescreend. Uiteindelijk werden 216 patiënten gerekruteerd (94 en 122 patiënten in de EU en HT groep). Patiënten van de HT-groep kregen hogere gemiddelde RT-doses (HT vs. EU; 7021,55 ± 401,67 vs. 6869,69 ± 425,32 centi-grays, p = 0,02). Multivariate Cox modellen toonden vergelijkbare CAS progressie (p = 0,24) en IS voorkomen (p = 0,51) tussen de 2 groepen. Bovendien werd geen significant verschil waargenomen in tijd tot CAS progressie (p = 0,49) of IS (p = 0,31) tussen patiënten met EU en HT die wel en geen thyroxine supplement gebruikten.

Conclusies

Onze resultaten toonden geen significante effecten aan van HT en thyroxinesuppletie op de progressie van CAS en de incidentie van IS bij patiënten met HNC na RT.

Lees de volledige studie.

Connexion