De prevalentie van halsslagadervernauwing (CAS) bij acute ischemische beroerte (AIS) patiënten is historisch gerapporteerd op 15-20%, maar een actuele schatting ontbreekt.

We veronderstellen dat het lager is dan historisch gerapporteerd, als gevolg van beter risicomanagement tot nu toe. De studie heeft tot doel de prevalentie, de voorspellers en de overleving van CAS bij AIS-patiënten te bestuderen.

Methoden

We hebben patiënten met AIS van de Preventive Antibiotics in Stroke Study (PASS), een grote Nederlandse gerandomiseerde, multicentrische, open-label fase III studie die 2538 patiënten met een acute beroerte en gerandomiseerd tussen standaard zorg of preventieve ceftriaxon omvatte, opgenomen. Patiënten met een beroerte in de voorste bloedsomloop die een diagnostische test van de interne halsslagader (ICA) ondergingen, kwamen in aanmerking voor deze substudie en werden gebruikt in deze secundaire analyses. Logistieke regressieanalyses werden uitgevoerd om voorspellers voor CAS ≥ 50% te identificeren. Daarnaast werd een ordinale regressie uitgevoerd om het verband te beoordelen tussen de aanwezigheid van CAS op de basislijn en de functionele uitkomst na drie maanden op de aangepaste Rankin-schaal (mRS).

Resultaten

1480 patiënten met AIS werden opgenomen; 277 hadden CAS (18,7%; 95%CI:17,7-19,7). Leeftijd, hypertensie, roken en het mannelijk geslacht werden gevonden als best-fit voorspellers voor de aanwezigheid van CAS. Er werd een significante verschuiving in de mRS-score na 90 dagen voor CAS ≥50% naar een hogere mRS-score met een OK van 1,66 (95% CI 1,30-2,10) gevonden.

Conclusies

De huidige prevalentie van CAS is 18,7%, wat hoger is dan we hadden verwacht. Geslacht, roken en hypertensie zijn belangrijke factoren in verband met CAS. Patiënten met CAS hadden een significant hogere mRs score na 90 dagen.

Lees de volledige studie.

Connexion