Pulmonaire radiologische bevindingen van de nieuwe coronavirus ziekte 2019 (COVID-19) zijn goed gedocumenteerd en variëren van verspreide grond-glas infiltreert in mildere gevallen tot confluent grond-glas verandering, dichte consolidatie, en gekke bestrating in de kritisch zieke.

Echter, longcavitatie is niet algemeen beschreven in deze patiënten. Het doel van deze studie was het beoordelen van de incidentie van longcavitatie bij patiënten met COVID-19 en het beschrijven van de kenmerken en de evolutie ervan.

Methoden

We hebben een retrospectieve review uitgevoerd van alle patiënten die in onze instelling zijn opgenomen met COVID-19 en hebben elektronische medische dossiers en beeldvorming beoordeeld om patiënten te identificeren die een longcavitatie hebben ontwikkeld.

Resultaten

Twaalf van de 689 (1,7%) patiënten die met COVID-19 in onze instelling zijn opgenomen ontwikkelden een longcavitatie, bestaande uit 3,3% (n = 12/359) van de patiënten die een COVID-19 longontsteking ontwikkelden, en 11% (n = 12/110) van de patiënten die op de intensive care unit zijn opgenomen. We beschrijven de beeldvormingskenmerken van de cavitatie en presenteren de klinische, farmacologische, laboratorium- en microbiologische parameters voor deze patiënten. In dit cohort zijn zes patiënten overleden, en zes thuis ontslagen.

Conclusie

Cavitaire longziekte bij patiënten met een ernstige COVID-19 ziekte is niet ongewoon, en wordt geassocieerd met een hoge mate van morbiditeit en mortaliteit.

Lees de volledige studie.

Connexion