Badania medyczne

Abnormal eye movements are common in spinocerebellar ataxias Type 3 (SCA3).

Rola pelkityny w neoadjuwantowej i adjuwantowej chemioterapii wczesnej trójujemnej raka piersi (TNBC) jest wysoce kontrowersyjna.

Rosnące dowody wskazują, że markery neuroobrazowania SVD mogą przewidywać krótkoterminowy wynik ostrego udaru niedokrwiennego (AIS).

inhibitory tyrozynowej kinazy neutronowej (BTK), leki stosowane w chorobach nowotworowych, są repurpozycją dla ciężkiego ostrego zespołu oddechowego coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (COVID-19).

Występowanie zwężenia tętnicy szyjnej (CAS) u chorych z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu (AIS) jest historycznie zgłaszane na poziomie 15-20%, ale brak jest aktualnych szacunków.

Chociaż wiadomo, że nowotwory złośliwe mogą być związane z zapaleniem skórno-mięśniowym, istnieje niewiele doniesień na temat zapalenia skórno-mięśniowego związanego z rakiem gruczołu krokowego z różnicowaniem neuroendokrynnym.

Chorzy na raka jelita grubego poddawani resekcji chirurgicznej są narażeni na zwiększone krótkoterminowe ryzyko wystąpienia pooperacyjnych zdarzeń niepożądanych.

Wywiad przedoperacyjnego obturacyjnego odmiedniczkowego zapalenia nerek został zgłoszony jako czynnik ryzyka gorączkowego zapalenia dróg moczowych (fUTI) po litotrypsji moczowodowej (URSL).