Badania neurologiczne

Niedoczynność tarczycy (HT) i zwężenie tętnicy szyjnej (CAS) są powikłaniami radioterapii (RT) u chorych na nowotwory głowy i szyi (HNC).

Rosnące dowody wskazują, że markery neuroobrazowania SVD mogą przewidywać krótkoterminowy wynik ostrego udaru niedokrwiennego (AIS).

Abnormal eye movements are common in spinocerebellar ataxias Type 3 (SCA3).

Występowanie zwężenia tętnicy szyjnej (CAS) u chorych z ostrym niedokrwiennym udarem mózgu (AIS) jest historycznie zgłaszane na poziomie 15-20%, ale brak jest aktualnych szacunków.