Badania onkologiczne

Chorzy na raka jelita grubego poddawani resekcji chirurgicznej są narażeni na zwiększone krótkoterminowe ryzyko wystąpienia pooperacyjnych zdarzeń niepożądanych.

inhibitory tyrozynowej kinazy neutronowej (BTK), leki stosowane w chorobach nowotworowych, są repurpozycją dla ciężkiego ostrego zespołu oddechowego coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (COVID-19).

Rola pelkityny w neoadjuwantowej i adjuwantowej chemioterapii wczesnej trójujemnej raka piersi (TNBC) jest wysoce kontrowersyjna.