Badania urologiczne

Chociaż wiadomo, że nowotwory złośliwe mogą być związane z zapaleniem skórno-mięśniowym, istnieje niewiele doniesień na temat zapalenia skórno-mięśniowego związanego z rakiem gruczołu krokowego z różnicowaniem neuroendokrynnym.

Wywiad przedoperacyjnego obturacyjnego odmiedniczkowego zapalenia nerek został zgłoszony jako czynnik ryzyka gorączkowego zapalenia dróg moczowych (fUTI) po litotrypsji moczowodowej (URSL).