Immunologia

Nie ma obecnie wiarygodnego markera biologicznego do rozpoznawania astmy u młodszych dzieci.

Extracellular vesicles (EVs) to nanocząsteczki wydzielane przez większość komórek. EV-y są nosicielami kwasów nukleinowych, które są obiecujące jako potencjalne biomarkery w różnych chorobach.

Nasilenie zakażenia wirusem Zika przez przeciwciała osób seropozytywnych wirusa Zachodniego Nilu bez historii zakażenia klinicznego

Ostatnie ogniska zakażenia wirusem Zika (ZIKV) i związanej z nim mikrocefalii wywołały wiele naukowych pytań.

Alergia na beta-laktam jest zgłaszana u 5-10% dzieci w Ameryce Północnej, ale do 94-97% pacjentów nie jest uważana za alergiczną po ocenie alergika.