Kardiologia

Funkcjonalne zmiany w chorobie tętniczej obwodowej (PAD) mogą odgrywać rolę w zwiększaniu ryzyka sercowo-naczyniowego u tych pacjentów.

Osoby, które przeżyły raka, mają podwójne ryzyko śmiertelności z powodu chorób układu krążenia niż dopasowane do wieku kobiety bez historii choroby nowotworowej.

Pacjenci pediatryczni są coraz częściej kierowani do magnetycznego rezonansu sercowo-naczyniowego (CMR). Pomiar grubości ścian komory jest zazwyczaj częścią oceny i może mieć znaczenie diagnostyczne, np. w przypadku nadciśnienia tętniczego.