Pasożytologia

W niedawnych badaniach wykorzystujących kodowanie kreskowe DNA zidentyfikowaliśmy rośliny karmione przez cztery afro-tropikalne gatunki komarów, które są nosicielami dengi, malarii i gorączki doliny Rift.