Pneumologia

Choroba Whipple'a jest przewlekłą chorobą zakaźną wywoływaną przez Gram-dodatnią bakterię Tropheryma whipplei (TW), która nie tylko wpływa na przewód pokarmowy i powoduje złe wchłanianie składników odżywczych, ale kilka innych systemów, takich jak układ sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy, stawy i układ naczyniowy, może być również zaangażowanych jednocześnie.

Znaleziska radiologiczne płuc z nowatorskiej choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) zostały dobrze udokumentowane i obejmują zakres od rozproszonych nacieków ze szkła podziemnego w łagodniejszych przypadkach do zbieżnej zmiany szkła podziemnego, gęstej konsolidacji i szalonego brukowania w krytycznie chorych.