Zdrowie publiczne

Wiele krajów zaleciło stosowanie masek twarzowych dla ogółu ludności w miejscach publicznych w celu zmniejszenia ryzyka transmisji COVID-19.

About 83,000 COVID-19 patients were confirmed in China up to May 2020.