Nasze wcześniejsze badania wykazały, że ćwiczenia aerobowe łagodzą upośledzenie funkcji poznawczych u pacjentów z naczyniowymi zaburzeniami funkcji poznawczych (VCI) poprzez regulację czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF), ale mechanizm ten nie jest jeszcze jasny.

To badanie miało na celu zbadanie, czy lncRNA tauryna regulowana genem 1 (TUG1) uczestniczy w procesie VCI poprzez regulację BDNF.

Metody

Wyrażenia TUG1 i BDNF w surowicy pacjentów z VCI zostały wykryte. Potencjalne mechanizmy molekularne TUG1 w regulacji apoptozy neuronów hipokampialnych zostały zbadane w linii komórek hippokampalnych HT22 wywołanych niedoborem tlenu i glukozy (wywołanych OGD). Ustanowiono model myszy VCI, a TUG1 i BDNF zostały nadmiernie wyekspresowane poprzez wstrzyknięcie lentywirusa. Upośledzenie funkcji poznawczych myszy zostało wykryte w eksperymencie labiryntu wodnego Morrisa po wysiłku aerobowym.

Rezultaty

Poziom TUG1 był podwyższony w surowicy pacjentów z VCI w porównaniu z grupą kontrolną. Powalenie TUG1 w komórkach HT22 wywołanych OGD zwiększyło poziom BDNF i zmniejszyło apoptozę komórkową, a obniżenie regulacji BDNF przywróciło zmniejszenie apoptozy komórkowej. Testy immunoprecypitacji RNA i RNA pull-down wykazały, że TUG1 może wiązać się z białka BDNF. Ćwiczenia aerobowe złagodziły upośledzenie funkcji poznawczych i zahamowały apoptozę hippokampową u myszy VCI. Tymczasem nadmierna ekspresja TUG1 odwróciła terapeutyczny wpływ ćwiczeń aerobowych na upośledzenie funkcji poznawczych.

Konkluzje

Powalenie TUG1 zmniejszyło hipokampową apoptozę neuronalną i uczestniczy w ćwiczeniach aerobiku - złagodziło VCI, co częściowo wynikało z regulacji BDNF.

.

Przeczytaj pełne opracowanie