inhibitory tyrozynowej kinazy neutronowej (BTK), leki stosowane w chorobach nowotworowych, są repurpozycją dla ciężkiego ostrego zespołu oddechowego coronavirus-2 (SARS-CoV-2) (COVID-19).

Ostatnio inhibitory BTK acalabrutinib i ibrutinib chronią przed uszkodzeniem płuc w małej grupie pacjentów zakażonych SARS-CoV-2. Wysokie stężenia cytokin prozapalnych w krążeniu chorych na COVID-19 z ciężką chorobą płuc sugerują udział wrodzonego układu odpornościowego w tym procesie. Zrozumienie potencjalnego mechanizmu działania inhibicji BTK w SARS-CoV-2 jest niewątpliwie istotne dla określenia, w jaki sposób akalabrutynib, ibrutynib i ewentualnie inne inhibitory BTK mogą zapewnić ochronę przed uszkodzeniem płuc.

Read the complete study.