Łuszczyca jest wieloczynnikową chorobą zapalną dominującą w dermatologii. Naszym celem było zrozumienie sposobu postrzegania pacjentów żyjących z łuszczycą w odniesieniu do jakości ich życia oraz zidentyfikowanie aspektów pozwalających na jej poprawę.

Metody

Jest to badanie jakościowe przeprowadzone w ambulatorium dermatologicznym Uniwersytetu Stanowego São Paulo (UNESP) w szkole medycznej w Botucatu w Brazylii, z 81 pacjentami z łuszczycą. Wywiady zostały przepisane i przeanalizowane przy użyciu metody Dyskursu Podmiotu Zbiorowego (DCS).

Rezultaty

Quality of life was linked to well-being, happiness, leisure, good food and financial stability. Jednak objawy choroby, ograniczenia społeczne i odzieżowe, upośledzenie aktywności zawodowej i brak lekarstwa negatywnie wpłynęły na ich postrzeganie. Propozycje poprawy obejmowały zwiększenie świadomości społecznej, zmniejszenie stresu, akceptację choroby i opiekę multidyscyplinarną.

Konkluzja

Znaczenia jakości życia ujawniane przez uczestników są subiektywne, wielowymiarowe, związane z momentami przez nich przeżywanymi oraz z procesem chorobowym. Polityka zdrowia publicznego promująca redukcję stygmatyzacji społecznej i stresu, jak również multidyscyplinarne podejście do opieki może przyczynić się do poprawy QoL w łuszczycy.

Przeczytaj kompletne opracowanie.