Szacuje się, że 50% dzieci w USA jest ubezpieczonych od AIDS. Niektórzy z tych pacjentów mają słabą znajomość zagadnień zdrowotnych i ograniczony dostęp do leków i opieki specjalistycznej.

Te czynniki wpływają na wykorzystanie leczenia u dzieci z atopowym zapaleniem skóry (AZS), najczęstszą zapalną chorobą skóry u dzieci. Badanie to ocenia i porównuje schematy leczenia i wykorzystania zasobów opieki zdrowotnej (HCRU) między dużymi kohortami Medicaid i komercyjnie ubezpieczonych dzieci z AD.

Methods

Pacjentów z AZS zidentyfikowano na podstawie 2 dużych amerykańskich baz danych dotyczących oświadczeń zdrowotnych (2011-2016). Włączeni pacjenci kwalifikowali się do planu opieki zdrowotnej przez ≥6 miesięcy przed i ≥12 miesięcy po pierwszym rozpoznaniu AZS (data indeksowa). Wykluczono pacjentów, u których rozpoznanie choroby autoimmunologicznej nastąpiło w ciągu 6 miesięcy od daty indeksowej. Porównano schematy leczenia i wszystkie przyczyny oraz HCRU związane z AZS w okresie obserwacji między dziećmi ubezpieczonymi komercyjnie a dziećmi ubezpieczonymi w ramach programu Medicaid.

Results

Mniejszość dzieci była oceniana przez dermatologa lub alergika/immunologa. Zaobserwowano kilka istotnych różnic między dziećmi z AZS ubezpieczonymi komercyjnie a dziećmi z AZS ubezpieczonymi przez Medicaid. Różnice stwierdzone w przypadku dzieci ubezpieczonych w grupie Medicaid obejmowały: porównywalnie mniej osób otrzymywało opiekę specjalistyczną, częściej korzystało z usług oddziału ratunkowego i ośrodka pomocy doraźnej, większy odsetek chorych na astmę i choroby nieatopowe, rzadziej przepisywano kortykosteroidy miejscowe o dużej potencji oraz inhibitory kalcyneuryny, a recepty na leki przeciwhistaminowe były ponad trzykrotnie wyższe, pomimo podobnego odsetka chorych na astmę współistniejącą i alergie wśród osób stosujących leki przeciwhistaminowe. Wzorce leczenia również znacznie różniły się w zależności od specjalności lekarza.

Conclusions

Results suggest barriers in accessing specialty care for all children with AD and significant differences in management between commercially and Medicaid-insured children. Te różnice w leczeniu i dostępie do specjalistycznej opieki mogą przyczynić się do słabej kontroli choroby Alzheimera, zwłaszcza u pacjentów ubezpieczonych w ramach ubezpieczenia Medicaid.

Read the complete study