Problemy zdrowotne wcześniaków mogą mieć wpływ zarówno na zdrowie ogólne jak i na zdrowie jamy ustnej.

Wady szkliwa, złe nawyki żywieniowe i higieniczne jamy ustnej mogą predysponować te dzieci do próchnicy zębów. Badanie to zostało przeprowadzone w celu oceny wpływu bardzo niskiej masy urodzeniowej i wcześniactwa na ryzyko wystąpienia próchnicy we wczesnym dzieciństwie.

Metody

Kohorta badawcza składa się z 189 jednorocznych dzieci. Dane anamnestyczne uzyskano z kartotek szpitalnych, praktyki żywieniowej, napojów cukrowych w czasie snu oraz stanu higieny jamy ustnej z ankiet. Próbki śliny dzieci i ich matek pobrano w celu wykrycia patogenów kariogennych.

Rezultaty

VLBW noworodki miały istotnie krótszy wiek ciążowy (29,6 vs. 38,8)) i niższą średnią masę urodzeniową (1124 g vs. 3315 g) w porównaniu z NBW (p < 0,0001). Istotność statystyczną stwierdzono w obecności wczesnej zachorowalności (p < 0,0001) i regularnego przyjmowania leków (p = 0,007). Dzieci VLBW częściej otrzymywały słodzone napoje w ciągu dnia i w nocy (p = 0,007). Regularna praktyka higieny jamy ustnej była częstsza w grupie całodziennej (p = 0,002). Stwierdzono statystyczną różnicę w obecności hipoplazji szkliwa u dzieci z VLBW (p = 0,033), ale nie stwierdzono statystycznej różnicy w obecności hipomineralizacji (p = 0,0736) w porównaniu z osobami z NBW. Proporcjonalna reprezentacja i liczebność S. mutans nie ujawniły statystycznej różnicy ani w obu grupach dzieci (p = 0,484), ani w obu grupach matek (p = 0,385).

Konkluzje

Badanie potwierdziło różnice anamnestyczno-medyczne między obiema grupami. Proporcjonalna reprezentacja i liczebność S. mutans nie ujawniła różnic statystycznych ani u dzieci VLBW i NBW, ani u ich matek.

Przeczytaj pełne opracowanie