Choroba Whipple'a jest przewlekłą chorobą zakaźną wywoływaną przez Gram-dodatnią bakterię Tropheryma whipplei (TW), która nie tylko wpływa na przewód pokarmowy i powoduje złe wchłanianie składników odżywczych, ale kilka innych systemów, takich jak układ sercowo-naczyniowy, ośrodkowy układ nerwowy, stawy i układ naczyniowy, może być również zaangażowanych jednocześnie.

Celem tego raportu była możliwość ostrzeżenia klinicysty o ciężkim zapaleniu płuc wywołanym przez TW w połączeniu z Candida sp.

Case presentation

Studium przypadku zostało przeprowadzone na pacjentach we wrześniu i listopadzie 2019 roku. Po rutynowym badaniu i leczeniu wyniki nie były zadowalające. Wypłukanie oskrzelowo-pęcherzykowe (bronchoalveolar lavage - BAL) z zastosowaniem sekwencjonowania metagenomiki następnej generacji przeprowadzono u dwóch osób dorosłych, u których wystąpiła gorączka, kaszel i postępująca duszność oraz u których nie stwierdzono w wywiadzie objawów ze strony przewodu pokarmowego, chorób z niedoborem odporności ani stosowania środków immunosupresyjnych. TW i Candida sp. zostały wykryte w BAL.

Conclusions

Jest to raport o zagrażającym życiu zapaleniu płuc wywołanym przez TW w połączeniu z Candida sp. w chińskiej populacji.

Read the complete study.