Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), spowodowanego przez ciężki ostry zespół oddechowy coronavirus 2 (SARS-CoV-2), został obecnie potwierdzony na całym świecie. Jednak COVID-19 jest dziwnie i tragicznie selektywny.

Zaburzenia i śmiertelność z powodu COVID19 gwałtownie wzrastają wraz z wiekiem i współistniejącymi warunkami zdrowotnymi, w tym nowotworami i chorobami układu krążenia. Ludzkie czynniki genetyczne mogą przyczyniać się do niezwykle wysokiej zdolności przenoszenia się SARS-CoV-2 i do nieubłaganie postępującej choroby obserwowanej u niewielkiej, ale znaczącej części zakażonych osób, ale czynniki te są w dużej mierze nieznane.

W tym badaniu badaliśmy genetyczną wrażliwość na COVID-19, badając polimorfizmy DNA w ACE2 i TMPRSS2 (dwa kluczowe czynniki żywicielskie SARS-CoV-2) z ~ 81 000 ludzkich genomów. Stwierdzono unikalną podatność genetyczną w różnych populacjach w ACE2 oraz TMPRSS2.. W szczególności stwierdzono, że polimorfizmy ACE2 są związane ze stanami sercowo-naczyniowymi i płucnymi poprzez zmianę interakcji angiotensynogen-ACE2, np. p.Arg514Gly w populacji afrykańsko-afrykańskiej. Unikalne, ale dominujące polimorfizmy (w tym p.Val160Met (rs12329760), ekspresja ilościowej cechy locus (eQTL)) w TMPRSS2, oferują potencjalne wyjaśnienia dla różnicowej podatności genetycznej na COVID-19, jak również dla czynników ryzyka, w tym z rakiem i grupy wysokiego ryzyka mężczyzn. Omówiono również, że polimorfizmy w ACE2 lub TMPRSS2 mogą być pomocne w skutecznym leczeniu (np. hydroksychlorochina i kamostat) COVID-19.

Konkluzja

To badanie sugeruje, że ACE2 lub TMPRSS2 polimorfizmy DNA były prawdopodobnie związane z genetyczną podatnością COVID-19, co wymaga ludzkiej inicjatywy genetycznej w walce z pandemią COVID-19.

Read the complete study