Biologisch onderzoek

Onze vorige studie gaf aan dat aërobe oefening cognitieve stoornissen verlicht bij patiënten met vasculaire cognitieve stoornissen (VCI) via het reguleren van de neurotrofische factor (BDNF), maar het mechanisme is nog niet duidelijk.

Cellulaire seks wordt in preklinisch onderzoek zelden als een biologische variabele beschouwd, zelfs wanneer de pathogenese van ziekten met voorspelbare geslachtsverschillen wordt bestudeerd. In dit perspectief kunnen proteomics, en "omics"-benaderingen in het algemeen, krachtige hulpmiddelen bieden om uitgebreide cellulaire kaarten te verkrijgen, waardoor de ontdekking van nog onbekende seksegebonden fysio-pathologische mechanismen wordt bevorderd.

Connexion