Autisme

Deficits in perceptie en productie van vocale toonhoogte worden vaak waargenomen bij mensen met een autismespectrumstoornis (ASD), maar de neurale basis van deze deficits is onbekend.

Autismespectrumstoornis (ASD) is een groep van neurologische ontwikkelingsstoornissen die vaker voorkomen bij mannen.

Connexion