Badania biologiczne

Płeć komórkowa rzadko jest uznawana za biologiczną zmienną w badaniach przedklinicznych, nawet jeśli bada się patogenezę chorób o przewidywalnych różnicach płciowych. W tej perspektywie, proteomika, i "omics" podejścia w ogóle, może dostarczyć potężnych narzędzi do uzyskania kompleksowych map komórkowych, sprzyjając w ten sposób odkryciu jeszcze nieznanych fizjo-patologicznych mechanizmów płciowych.

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że ćwiczenia aerobowe łagodzą upośledzenie funkcji poznawczych u pacjentów z naczyniowymi zaburzeniami funkcji poznawczych (VCI) poprzez regulację czynnika neurotroficznego pochodzenia mózgowego (BDNF), ale mechanizm ten nie jest jeszcze jasny.