De rol van capecitabine in neoadjuvant en adjuvante chemotherapie voor vroeg stadium triple-negatieve borstkanker (TNBC) is zeer controversieel.

Onze meta-analyse is ontworpen om de effecten van capecitabine op de overleving van vroege TNBC-patiënten en de veiligheid ervan verder op te helderen.

Methoden

PubMed, Embase, en papers gepresenteerd op verschillende belangrijke conferenties werden gezocht tot 19 december 2019, om capecitabine-gebaseerde versus capecitabine-vrije neoadjuvant en adjuvante chemotherapie te onderzoeken bij TNBC-patiënten. Heterogeniteit werd beoordeeld met behulp van de I2-test, gecombineerd met hazard ratio's (HR's) en odds ratio's (OR's) met 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI) berekend voor ziektevrije overleving (DFS), algemene overleving (OS), en over graad 3 ongewenste voorvallen (AE's).

Resultaten

Er werden in totaal 9 gerandomiseerde klinische onderzoeken en 3842 TNBC-patiënten opgenomen. Over het geheel genomen vertoonden de gecombineerde capecitabineschema's in neoadjuvant en adjuvante chemotherapie significant verbeterde DFS (HR = 0,75; 95% CI, 0,65-0,86; P < 0,001) en OS (HR = 0,63; 95% CI, 0,53-0,77; P < 0,001). In de subgroepanalyse waren er verbeteringen in DFS in de groepen met toevoeging van capecitabine (HR = 0,64; 95% CI, 0,53-0,78; P < 0,001), adjuvante chemotherapie (HR = 0,73; 95% CI, 0,63-0,85; P < 0,001), en lymfeklierpositiviteit (HR = 0,62; 95% CI, 0,44-0,86; P = 0,005). Capecitabineschema's waren gerelateerd aan hogere risico's op diarree (OR = 2,88, 95% CI 2,23-3,74, P < 0,001), stomatitis (OR = 2,01, 95% CI 1,53-2,64, P < 0,001) en handvoetsyndroom (OR = 8,67, 95% CI 6,70-11,22, P < 0,001).

Conclusie

Deze meta-analyse toonde aan dat neoadjuvant en adjuvante chemotherapie in combinatie met capecitabine zowel DFS als OS in het vroege stadium van TNBC-patiënten met acceptabele AE's significant verbeterden. Er waren voordelen voor DFS in de groepen met de toevoeging van capecitabine, adjuvante chemotherapie en lymfeklierpositiviteit.

Lees de volledige studie.

Connexion