Dermatologia

Melanina jest pigmentem, który jest szeroko rozpowszechniony w organizmach. U ludzi, pigmenty melaniny określają kolor oczu, włosów i skóry oraz chronią skórę przed uszkodzeniem przez promieniowanie ultrafioletowe; jednakże, nieumiarkowana dystrybucja melaniny w skórze powoduje przebarwienia.

Szacuje się, że 50% dzieci w USA jest ubezpieczonych od AIDS. Niektórzy z tych pacjentów mają słabą znajomość zagadnień zdrowotnych i ograniczony dostęp do leków i opieki specjalistycznej.

Łuszczyca jest wieloczynnikową chorobą zapalną dominującą w dermatologii. Naszym celem było zrozumienie sposobu postrzegania pacjentów żyjących z łuszczycą w odniesieniu do jakości ich życia oraz zidentyfikowanie aspektów pozwalających na jej poprawę.

Objawy skina obserwowane przy chorobliwej otyłości mogą się zmieniać wraz ze zmniejszaniem się masy ciała, zwłaszcza po operacji post-baryterycznej (BaS). Dane dotyczące wyników badań skórnych wyłącznie u pacjentów po operacji BaS pozostają ograniczone.