Publikacje z dziedziny genetyki

W Maroku współczynnik pokrewieństwa jest bardzo wysoki, co prowadzi do wzrostu częstości urodzeń dzieci z zaburzeniami dziedziczonymi autosomalnie recesywnie.

Podczas gdy niektóre czynniki morfologii piersi, takie jak gęstość, są bezpośrednio związane z rakiem piersi, związek między wielkością piersi a rakiem jest mniej wyraźny.

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), spowodowanego przez ciężki ostry zespół oddechowy coronavirus 2 (SARS-CoV-2), został obecnie potwierdzony na całym świecie. Jednak COVID-19 jest dziwnie i tragicznie selektywny.