Pandemia COVID-19 spowodowała szybkie przejście ambulatoryjnej opieki medycznej do telemedycyny, a szkolenia kliniczne do zdalnego nauczania.

Szefowie endokrynologii na Uniwersytecie Michigan utrzymują własne kliniki opieki i obracają się w systemie opieki zdrowotnej Ann Arbor Veterans Affairs (VA). W przypadku tych klinik staraliśmy się zachować personel pracujący z ekspertami lekarzy i kontynuować szkolenie kliniczne w warunkach zdalnych.

Dostosowaliśmy platformę konferencyjną online, Zoom, aby zintegrować uczących się w wirtualnym środowisku kliniki nauczania. Dzięki funkcji Zoom "breakout room" współpracownicy są w stanie dopasować personel medyczny do różnych przypadków pacjentów, w zależności od obszarów specjalizacji lekarzy. Podobnie jak w tradycyjnym środowisku kliniki nauczania, nasza strategia zdalnego personelu zapewniła, że stypendyści nadal zapewniają doskonałą opiekę nad pacjentem i spełniają cele edukacyjne na całym naszym Uniwersytecie i VA obiektów.

Outpatologowie z innych wydziałów Uniwersytetu Michigan i innych ośrodków akademickich zapytali o naszą metodę lub zaczęli ją stosować. Nawet poza COVID-19, nasz paradygmat potencjalnie zapewnia wygodną wirtualną platformę obsady kadrowej do obsługi populacji pacjentów z geograficznych lub transportowych wyzwań. Po wdrożeniu, interesariusze mogą regularnie oceniać podejście do ciągłego doskonalenia zarówno opieki nad pacjentami, jak i edukacji medycznej.

Read the complete article.