Endokrynologia

Obecnie brak jest danych dotyczących parametrów glikemii i ich związku z poziomem peptydu C (CP) i proinsuliny (PI) w okresie częściowej remisji (PRP) w cukrzycy typu 1 (T1D).

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) jest wielopostaciową infekcją wywołaną przez nowatorski, ciężki ostry zespół oddechowy Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), który stał się pandemią.

Skin autofluorescencja (SAF) jest nieinwazyjnym markerem akumulacji tkanek zaawansowanych produktów końcowych glikacji (AGE).

Serum uric acid (SUA) is associated with the development of diabetic kidney disease (DKD). Hormony tarczycy mogą regulować metabolizm i insulinooporność.

Pandemia COVID-19 spowodowała szybkie przejście ambulatoryjnej opieki medycznej do telemedycyny, a szkolenia kliniczne do zdalnego nauczania.