Badania psychiatryczne

Epidemia wirusa koronowego może działać jako stresor lub uraz, który wpływa zarówno na zdrowie fizyczne jak i psychiczne.

W 2019 roku choroba koronaawirusowa (COVID-19) zakłóciła życie milionów ludzi i handel. Badaliśmy reakcje psychologiczne i bezsenność podczas wybuchu epidemii COVID-19 u dorosłych z zaburzeniami zdrowia psychicznego (MDs).

Systemy ochrony zdrowia psychicznego zostały drastycznie dotknięte przez COVID-19. Wprowadzono środki ograniczające, które mają negatywny wpływ na zdrowie psychiczne populacji.

Do tej pory opublikowano bardzo niewiele ogólnokrajowych badań dotyczących sposobu, w jaki służby zdrowia psychicznego zajmują się obecnymi pandemiami. W niniejszym artykule przedstawiono dane uzyskane z badania dotyczącego włoskiego systemu zdrowia psychicznego przeprowadzonego w pierwszej fazie epidemii Covid-19.

Słabe przestrzeganie i negatywne nastawienie do leczenia są częstymi problemami klinicznymi w leczeniu zaburzeń psychotycznych.