Znaleziska radiologiczne płuc z nowatorskiej choroby koronawirusowej 2019 (COVID-19) zostały dobrze udokumentowane i obejmują zakres od rozproszonych nacieków ze szkła podziemnego w łagodniejszych przypadkach do zbieżnej zmiany szkła podziemnego, gęstej konsolidacji i szalonego brukowania w krytycznie chorych.

Jednak kawitacja płuc nie została powszechnie opisana u tych pacjentów. Celem niniejszej pracy była ocena częstości występowania kawitacji płucnej u chorych z COVID-19 oraz opisanie jej charakterystyki i ewolucji.

Methods

Poprowadziliśmy retrospektywny przegląd wszystkich pacjentów przyjętych do naszej placówki z COVID-19 oraz przejrzeliśmy elektroniczną dokumentację medyczną i obrazowanie w celu zidentyfikowania pacjentów, u których wystąpiła kawitacja płucna.

Results

Dwunastu z 689 (1,7%) chorych przyjętych do naszego oddziału z COVID-19 rozwinęło kawitację płucną, w tym 3,3% (n = 12/359) chorych z zapaleniem płuc COVID-19 i 11% (n = 12/110) przyjętych na oddział intensywnej terapii. Opisujemy charakterystykę obrazową kawitacji oraz przedstawiamy parametry kliniczne, farmakologiczne, laboratoryjne i mikrobiologiczne tych chorych. W kohorcie tej zmarło sześciu chorych, a sześciu zostało wypisanych do domu.

Conclusion

Cavitary lung disease in patients with severe COVID-19 disease is not unusual, and is associated with a high level of morbidity and mortality.

Read the complete study.